Baseret på 20 års dansk forskning

Vi tilbyder dig en fri afprøvning af testdig.nu med en lille rapport, du ikke skal betale for. Her starter du.

Ønsker du at gå videre, kan du tilkøbe en dybere og omfattende skriftlig rapport på dit resultat. Du kan altså altid tage en gratis test – og senere købe din egen personlige rapport.

testdig.nu er et dansk forsknings- og softwarehus, der anvender analyser udviklet af IPA Nordic ApS. Analyserne er indtil nu primært kun blevet anvendt professionelt af virksomheder i rekrutteringsbranchen. Vi har forsket i at kunne rapportere direkte til mennesker i arbejdslivet, uden at have en person imellem analysen og tilbagemeldingen. Derfor er rapportering bygget op omkring en Personlig SWOT Analyse, der i et let tilgængeligt sprog giver en personlig og brugbar Feed Back.

Cand. Phil. Flemming Olsen har igennem en lang årrække forsket i sammenhængen imellem ledelse og personlighed. Denne forskning har igennem mere end 20 år været den røde tråd i de opgaver, han har løst i mange forskellige lande.

Visionen har hele vejen igennem været at…

…gennem forskning at finde og dokumentere sammenhængene imellem personligheden og det fremgangsrige lederskab

I alle de værktøjer Flemming Olsen har udviklet har denne vision været den bærende ide.

Flemming Olsen har i samarbejde med en svensk konsulentvirksomhed opbygget Nordens største forskningsdatabase, der indeholder analyseresultater for mere end 20.000 ledere og medarbejdere. Det er en database, der i sin opbygning skaber muligheder for at gennemføre både en bred grundforskning.

Flemming Olsen  er certificeret i Sverige af STP, Stiftelsen för tillämpad Psykologi. Her vurderes de indsendte analyser på 13 parametre, og forskningen opnåede en certificering som det bedste nordisk udviklede værktøj af sin art.

0
Antal analyser frem til 2020
0
min. varer testen
0
Test om dagen
0
Lande

Kontakt Testdig.nu

Udfyld kontaktformularen herunder