testdig.nu analyser har 4 hovedfaktorer. Dette er beskrivelsen af metodefaktorerne.

Mennesker, der føler sig hjemme i det blå rum foretrækker orden, regelmæssighed og stabilitet. De har det bedst med tydelige rammer, klare regler og faste strukturer. Det er mennesker, der foretrækker at løse opgaverne på grundlag af en veldefineret og præcis viden i et kendt og forudsigeligt univers. I det blå rum har man det godt i arbejdssituationer, hvor succeskriterierne er entydige, hvor man har styr på tingene og hvor faktuel og faglig viden er et vigtigt grundlag for løsningen af opgaverne.

Metodefaktorerne handler om alt det du billedligt talt foretager dig, når du sidder ved skrivebordet, og rent tankemæssigt organiserer virkeligheden omkring dig for at kunne løse en bestemt opgave. Hvordan du tænker, før du skal handle. Du etablerer en metode, hvormed du angriber og bearbejder de opgaver, du stilles overfor. Resultatet af analysen siger noget om din foretrukne metode og angrebsvinkel ind på opgaverne. Fungerer du bedst i en verden præget af faste regler, rammer og systemer? Eller foretrækker du at operere i en mere uforudsigelig og kaotisk verden, uden sikkerhed for udfaldet af dine handlinger og beslutninger?

  • Hvordan opfatter du virkeligheden?
  • Hvordan er virkeligheden egentligt skruet sammen?
  • Hvordan kommer du hurtigst og mest effektivt fra A til B?
  • Hvilke muligheder og grænser rummer denne virkelighed?
  • Hvordan skaffer du dig viden om verden?

Arbejdslivsmotiv: Øget kompleksitet og faktuel viden om verden indenfor et afgrænset område.
Arbejdslivsroller: Specialister, eksperter.
Underlæggende emotionelt motiv: Tryghed og sikkerhed.
Læring: Gennem øget faktuel viden. Viden om.

Fokusområder for det blå rum og metodefaktorerne er:
Systemorientering – Detailorientering – Sikkerhedsorientering

Systemorientering

Systemorientering handler om graden af behov for at være og agere i en verden, der er præget af regelmæssighed og stabilitet. Nogle mennesker har det bedst med at tingene er velordnede og sat i system, medens andre har det fint med opgaver, der løses i et foranderligt og omskifteligt univers.

Detaljeorientering

Detailorientering handler om graden af behov for at være og agere i en verden, hvor der findes en præcis og korrekt løsning på opgaverne. Nogle mennesker har det bedst der hvor man kan undgå at lave fejl ved at gå grundigt og omhyggeligt til værks, medens andre har det bedst med opgaver, hvor vejen skal findes i de store linjer.

Sikkerhedsorientering

Sikkerhedsorientering handler om graden af behov for at arbejde i en forudsigelig verden, hvor man kender konsekvenserne af sine valg og handlinger. Nogle mennesker har brug for at have mulighed for at kunne tænke sig grundigt om, medens andre hellere løber en risiko frem for at vente for længe.