Forskere diskuterer fortsat hvor meget af personligheden, der er indlært, og hvor stor en del af personligheden der er arvelig. Psykologer, sociologer, neurologer og genetikere kommer med hvert deres bud. Sonja Lyubomirsky, der er professor i psykologi, har lavet undersøgelser af enæggede tvillingers opvækst og identitet. Ifølge disse undersøgelser ligger omkring 50% af personligheden i genetikken og 50% i miljøet.

Kan din personlighed forudsiges?

Når man bruger udtrykket ”Alt andet lige”, er det ofte for at lukke ned for usikkerhed og forstyrrelser, så man kan fokusere på et enkelt element eller fænomen. Men vi ved også, at i de fleste tilfælde, så gælder det ”alt andet lige”, at alt det andet netop ikke kan holdes lige. Det samme gør sig gældende for din personlighed. Du vil i nogle situationer være udadvendt og socialt aktiv og synlig, medens du i andre situationer kan være mere indadvendt og tænksom.
Din adfærd kan dermed ikke forudsiges med 100% sikkerhed (Alt andet lige 😊).

Nogle træk er reversible, men kun den ene vej. Den selvtillidsfulde kan godt i nogle situationer miste selvtilliden og komme i tvivl. Men den uden selvtillid kan ikke pludselig agere selvtillidsfuldt. Det samme med udadvendthed. Den udadvendte kan godt situationsbestemt være mere tænksom og indadvendt, men den indadvendte kan ikke lige pludselig danse på bordene og råbe og skrige og være socialt aktiv og synlig.

De fleste personlighedsanalyser gør brug af personens egen selvvurdering. Det betyder, at det er et øjebliksbillede af, hvor du er i livet lige nu. Sker der en markant ændring i dit liv, kan nogle af de personlighedstræk analysen måler på ændre sig, som et udtryk for, at du reagerer anderledes på nogle bestemte områder. Er du f.eks. en smule skeptisk overfor mennesker du ikke kender, kan dette forstærkes yderligere, hvis din skepsis viser sig at være den rigtige måde at reagere på for dig. Her hjælper en god selvindsigt dig i at forstå dig selv. Med testdig.nu måler vi også din selvindsigt, og dermed hvor tydeligt du ser dig selv i det spejl, som enhver test i virkeligheden også er. Med testdig.nu kan du spotte de blinde vinkler i din selvopfattelse.

Hire for attitude, train for skill er et udbredt tankesæt hos mange HR Managers og rekrutterings virksomheder. Personlighedsanalysen kan dog støtte i en dialog om adfærd, præferencer, værdier og behov. Personlighedsanalyser vil dermed alene være et af flere input. Vi ser derfor ofte, at en grupper venner, kollegaer eller familier alle tager en analyse fra testdig.nu og derefter sammenligner med hinanden.