Om Steen Wæver Poulsen

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Steen Wæver Poulsen has created 3 blog entries.

Hovedfaktor 1 – Metodefaktorerne – (det blå rum)

2020-05-19T13:55:01+02:00

testdig.nu analyser har 4 hovedfaktorer. Dette er beskrivelsen af metodefaktorerne. Mennesker, der føler sig hjemme i det blå rum foretrækker orden, regelmæssighed og stabilitet. De har det bedst med tydelige rammer, klare regler og faste strukturer. Det er mennesker, der foretrækker at løse opgaverne på grundlag af en veldefineret og præcis viden i et kendt og forudsigeligt univers. I det blå rum har man det godt i arbejdssituationer, hvor succeskriterierne er entydige, hvor man har styr på tingene og hvor faktuel og faglig viden er et vigtigt grundlag for løsningen af opgaverne. Metodefaktorerne handler om [...]

Hovedfaktor 1 – Metodefaktorerne – (det blå rum)2020-05-19T13:55:01+02:00

Kan din personlige adfærd forudsiges?

2020-05-19T13:53:39+02:00

 Forskere diskuterer fortsat hvor meget af personligheden, der er indlært, og hvor stor en del af personligheden der er arvelig. Psykologer, sociologer, neurologer og genetikere kommer med hvert deres bud. Sonja Lyubomirsky, der er professor i psykologi, har lavet undersøgelser af enæggede tvillingers opvækst og identitet. Ifølge disse undersøgelser ligger omkring 50% af personligheden i genetikken og 50% i miljøet.Kan din personlighed forudsiges?Når man bruger udtrykket ”Alt andet lige”, er det ofte for at lukke ned for usikkerhed og forstyrrelser, så man kan fokusere på et enkelt element eller fænomen. Men vi ved også, at i de fleste tilfælde, så gælder [...]

Kan din personlige adfærd forudsiges?2020-05-19T13:53:39+02:00

2 forskellige tilgange til personligheds- og adfærdsanalyse

2020-05-19T13:56:07+02:00

Der er ved indhentningen af de data, der hos testdig.nu danner grundlaget for en registrering og fortolkning af en given persons adfærd, anvendt en ipsativ skala. Det skyldes først og fremmest en erfaring der peger frem imod, at nogle mennesker vil have et motiv til en overdreven selvvurdering, et motiv der frister til at ”manipulere” med testen, især hvis den bagvedliggende model og struktur i testen er gennemskuelig. Anvendelsen af en ipsativ skala kan indebære en begrænsning i mulige svar, idet en respondents gennemsnitlige placering på tværs af alle skalaer bliver lig med 0. Det umuliggør sammenligninger mellem individer på [...]

2 forskellige tilgange til personligheds- og adfærdsanalyse2020-05-19T13:56:07+02:00